top of page

De conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, informem que les dades personals seran inclosos en un fitxer titularitat i responsabilitat de SIMBIOSY SIMBIOSI INDUSTRIAL, S.L. amb la finalitat de possibilitar les comunicacions a través del correu electrònic de la mateixa amb els diferents contactes que aquesta manté dins de l'exercici de la seva activitat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i altres drets reconeguts en la normativa esmentada, en la següent adreça: RAMON TURRO 100-104 4º1ª - Barcelona (Barcelona - 8005), o a través de la següent adreça de correu electrònic: SIMBIOSY@SIMBIOSY.COM, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Sol·liciti més informació al correu indicat.

En virtut de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Correu Electrònic (LSSI-CE), aquest missatge i els seus arxius adjunts poden contenir informació confidencial, per la qual cosa s'informa que el seu ús no autoritzat està prohibit per la llei. Si ha rebut aquest missatge per equivocació, si us plau notifiqui'l immediatament a través d'aquesta mateixa via i esborri el missatge original juntament amb els seus fitxers adjunts sense llegir-lo o gravar-lo totalment o parcialment. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es

Si vostè no desitja rebre més correu com aquest, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l'adreça: SIMBIOSY@SIMBIOSY.COM, amb assumpte “BAIXES”

bottom of page